• De managers van morgen
    Ambitieuze professionals netwerken bij PSV.
Kennismaken met PSV Young Business Club
Introducé

Toelatingseisen introducees PSV YBC
Augustus 2010

1. Algemeen
PSV YBC is in principe een besloten club. Het is daarom niet de bedoeling om andere personen dan onze eigen leden toe te laten tot onze businessroom tijdens thuiswedstrijden van PSV alsmede tijdens andere activiteiten van PSV YBC.
Een uitzondering op bovenstaand uitgangspunt is ten behoeve van potentiële nieuwe leden. Deze potentiële nieuwe leden kunnen één keer samen met een lid naar een thuiswedstrijd van PSV. Onderstaande regels zijn op de toelating van introducees van toepassing.

2. Regels

  1. Een introducee moet tussen de 25 jaar en 40 jaar oud zijn en overigens voldoen aan de richtlijnen die worden gesteld aan het lidmaatschap van PSV YBC.
  2. De activiteiten/werkzaamheden van een introducee mogen niet concurrerend zijn met een van de bestaande leden van PSV YBC, vanwege het principe van 2 per branche-exclusiviteit (tenzij uitdrukkelijke toestemming van de zittende leden uit de betreffende branche).
  3. Een introducee moet zich houden aan het reglement van PSV YBC , de regels zoals deze in het PSV Stadion gelden alsmede de regels die zijn opgelegd vanuit de verhuurder, zijnde PSV.
  4. Supporters van het team waartegen PSV speelt kunnen geen introducee zijn.
  5. Introducees worden niet toegelaten bij de thuiswedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en Twente alsook bij Europese wedstrijden en bij zgn. thema wedstrijden (voorbeeld Kids Day) indien het bestuur daartoe heeft besloten.
  6. Een introducee kan slechts één keer de business room als introducee bezoeken.
  7. Het bestuur zal het lid dat een introducee heeft aangemeld per e-mail berichten of de betreffende introducee wordt toegelaten of wordt geweigerd.
  8. Iedere introducee zal na een bezoek aan onze business room door het bestuur worden benaderd met de vraag of hij/zij interesse heeft in een lidmaatschap van PSV YBC.