• De managers van morgen
  Ambitieuze professionals netwerken bij PSV.
Kennismaken met PSV Young Business Club
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Zoals vorige week al aangekondigd wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden voorafgaande aan de Champions League wedstrijd PSV – Vfl Wolfsburg (3 november 2015). De aanvangstijd is 18:00 uur.

Tijdens de ALV worden de onderstaande onderwerpen besproken. Wij rekenen op jullie aanwezigheid.
 

 1. Opening
 2. Mededelingen Bestuur
 3. Vaststellen notulen vergadering 29 oktober 2014
 4. Vaststellen notulen vergadering 28 mei 2015
 5. Jaarverslag verenigingsjaar 2014/2015
 6. Toelichting Balans en Winst- en verliesrekening afgelopen verenigingsjaar
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Voorstel: Goedkeuring van Balans en Winst- en verliesrekening afgelopen verenigingsjaar
 9. Voorstel: décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar
 10. Voorstel: benoeming nieuwe leden kascontrole commissie
 11. Toelichting en vaststelling begroting verenigingsjaar 2015/2016
 12. Toelichting en voorstel tot statutenwijziging
 13. Voorstel: besluit tot wijziging van de statuten van de Vereniging PSV Young Business Club, zulks overeenkomstig het concept opgesteld door AKD N.V. (vanaf donderdag te raadplegen op de website)
 14. Voorstel: machtiging van iedere bestuurder en iedere medewerker van AKD N.V. de akte van statutenwijziging te (doen) verlijden en alles te doen wat de gemachtigde ter zake van het voorgaande nuttig of nodig mocht oordelen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Bekijk document download concept akte van statutenwijziging

Aanmelden voor de wedstrijd PSV – Vfl Wolfsburg UEFA Champions League.

Geplaatst: 26-10-2015


< Nieuws overzicht